iDynow.pl

Dynów – ludzie z dynowa , ciekawe miejsca , zdjęcia , wywiady , filmy

PROJEKTY

2015

„POLLYWOOD STORY” – Akademia Filmowa dla seniorów i młodzieży”

Akademia Filmowa w Dynowie to projekt, który łączy pokolenia. Seniorzy z młodzieżą szkolną współpracowali, tworząc filmy dokumentalne i fabularne. Wymieniając się wiedzą i doświadczeniami, ale również wzajemnymi uczuciami. W ramach Akademii seniorzy nie tylko odkrywali tajniki filmowców, ale również mieli okazję, by poszerzyć swoją ogólną wiedzę o nowych technologiach. W ramach zajęć zaplanowano naukę obsługi komputera, aparatu cyfrowego, kamery, a nawet portali społecznościowych.
Nie zabrakło też miejsca, by rozwijać talenty aktorskie, pisarskie i artystyczne.

Projekt był finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu: edukacja medialna i informacyjna

 

2014

KONKURS

„Ludzie z Pasją”

Celem konkursu było wyłonienie osób z Dynowa, których zainteresowania, pasje, działalność społeczną, artystyczna, edukacyjną, sportową, inną można popularyzować i przez to zachęcać inne osoby do rozwijania własnych, twórczych inicjatyw.

Projekt finansowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

2013

NAZWA PROJEKTU:
„Dynowianie – ich pasje i otoczenie”

Opis: serwis internetowy gromadzący informacje o ciekawych ludziach i ich pasjach oraz otoczeniu Dynowa. Celem projektu było wdrażanie nowych rozwiązań medialnych w miasteczku oraz aktywizacja młodzieży do dalszego tworzenia serwisu i pogłębiania jego zawartości poprzez video reportaże, reportaże dziennikarskie, fotografie i inne media. Inicjatorem projektu był Bartłomiej Kędzierski.
Projekt finansowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z funduszy Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013 LOGOSY