iDynow.pl

Dynów – ludzie z dynowa , ciekawe miejsca , zdjęcia , wywiady , filmy
  • http://www.idynow.pl/wp-admin/post-new.php?post_type=slider

    http://www.idynow.pl/wp-admin/post-new.php?post_type=slider

    READ MORE

BLOG

Dynów - ludzie z pasją

Dynów – Lista osób nominowanych na bohaterów reportaży filmowych

Lista osób nominowanych na bohaterów reportaży filmowych w ramach
konkursu „Ludzie z pasją”, I etap

1. Łukasz Domin
2. Wiesław Hadam
3. Bartłomiej Walus
4. Magdalena Miklasz
5. Paweł Tereszak
6. Marcin Szajnik
7. Janusz Skowronek
8. Krystyna Dżuła
9. Przemysław Kołtun
10.Józefa Ślemp

Gratulujemy wszystkim nominowanym osobom. Kolejność nazwisk na liście jest przypadkowa. Od 24 marca (poniedziałek) zostaną utworzone profile osób, które wyrażą zgodę na udział w drugim etapie konkursu. Każdy z Państwa może zagłosować na osobę, o której działalności chcielibyście obejrzeć film. Zapraszamy do wspólnej inicjatywy i popularyzacji idei konkursu, z którą można zapoznać się w regulaminie.

Dynów – miasto ludzi z pasjami!

plakat_konkursowy

Konkurs „Ludzie z pasją”

Celem konkursu jest wyłonienie osób z Dynowa, których zainteresowania, pasje, działalność społeczną, artystyczna, edukacyjną, sportową, inną można popularyzować i przez to zachęcać inne osoby do rozwijania własnych, twórczych inicjatyw. Chcemy również przez to działanie upowszechniać wizerunek osób, którzy żyją ciekawie w małym miasteczku. W związku z tym planujemy szeroką promocją filmów podczas letnich wydarzeń kulturalnych realizowanych przez MOK w Dynowie oraz w mediach ogólnopolskich  i regionalnych

Szczegóły w zakładce KONKURS

Dynowianie – ich pasje i otoczenie

Serwis internetowy gromadzący informacje o ciekawych ludziach i ich pasjach oraz otoczeniu Dynowa. Celem projektu jest wdrażanie nowych rozwiązań medialnych w miasteczku oraz aktywizacja młodzieży do dalszego tworzenia serwisu i pogłębiania jego zawartości poprzez video reportaże, reportaże dziennikarskie, fotografie i inne media. Inicjatorami projektu są Bartłomiej Kędzierski i Mateusz Martyna.

Strony:«12

Follow Us